Inbjudan

INBJUDAN 2019

DAGS FÖR ETT NYTT MOTIONSÅR!

 

ÅRSPROGRAMMET 2019


På vår nya hemsida www.motionspokalen.com finns årsprogrammet tillsammans med mycket annan information.


Hänvisa intresserade motionärer till hemsidan. Bästa sättet att rekrytera nya medlemmar är via personliga kontakter.

 

Under sitt första år får alla nya medlemmar delta gratis.

 

Anmälan görs till motionspokalen@hotmail.se

 

Ange namn, adress, telefonnummer, födelseår och e-postadress. 

 


VERKSAMHETEN ÅR 2018


Årsmötet avhölls den 1 december 2018 och verksamheten för år 2019 med dagar och platser fastställdes.


Ladies och Gubbar har var sin dag i varpa, bordtennis och badminton, i övriga grenar gemensamma tävlingsdagar.


Gubbar Yngre har ny åldersindelning, 35-54 år och Gubbar Äldre 55-69 år

 

Antal medlemmar uppgår till 110, varav 24 nya gratismedlemmar (104 f å) och 98 (80) har deltagit i någon gren.


Antal medlemmar som fullföljt är 53 (49).


Totalt antal starter i någon gren har ökat från 578 år 2017 till 627.


Antal Gubbar som fullföljde var 33, sju fler än 2017, bland Ladies var det en minskning från 23 till 20.


Samtliga grenar kunde genomföras. Skidmomentet kunde genomföras på konstsnö.

 

Motionspokalen har under året funnits med på Lidingösidan med referat från alla våra tävlingar.

 

Traditionsenligt deltog Motionspokalen som funktionärer vid Lidingöloppet under två tävlingsdagar, dels vid Skolstafetten, Lidingö Ruset och Lidingö På Gång och vid vätskedepån på stora loppet vid Hustegaholm.

 

Ladies Cup genomfördes för 51:e och Gubbpokalen för 53:e gången.

 


ÅRSAVGIFTEN


Årsavgiften är oförändrad sedan 2006 och uppgår till 250 kronor, 100 för passiva medlemmar.


Inbetalning skall ske, helst före första start, till Motionspokalen Pg 83 62 76-6.

 

Vi hoppas att Du som varit med en tid, men av någon anledning inte kan tävla ändå kvarstår som passiv medlem.

 


E-POST


Har du e-post adress eller fått ändrad adress meddela då detta till motionspokalen@hotmail.se för uppdatering.

 

 

------------------

 

STYRELSEN välkomnar er till ännu ett motionsår, det 54:e i ordningen i trivsam gemenskap.