Kallelse_SKI

KALLELSE 2020

TID & PLATS


PRELIMNÄRT
Lidingö Golfklubb, Kyttingevägen, 100m väster ladan, invid Driving Rangen


Sön 2 febANMÄLAN


Föranmälan obligatorisk senast torsdag före tävligsdagen.

Efteranmälan på plats till Tävlingsledningen.


Jan-Ole Österback    osterback1956@gmail.com

                                  070-761 60 76


STARTLISTA


Gemensam start per Klass.


Avhämtning av nummerlappar senast 20 minuter före start i respektive Klass.

KLASS

START

Ladies Yngre

09.30

Ladies Äldre

09.40

Ladies Vetaraner

09.50

Ladies Äldre Veteraner

10.00

Gubbar Yngre

10.10

Gubbar Äldre

10.20

Gubbar Veteraner

10.30

Gubbar Äldre Vetaraner

10.40

MÅLFUNKTIONÄRER


Önskemål finns att tävlande i tidigt, repektive sent startande Klasser hjälper till som målfunktionärer under c:a 30 min.