Skytte

SKYTTE

Vårsäsongens avslutande gren.

Ställning - Andning - Riktning - Avfyrning

Skyttesporten är en av världens största idrotter med sina över 50 miljoner utövare. I Sverige är den nummer sju på listan med 180.000 medlemmar.

Vi utövar grenen Korthållsskytte som är en form av skytte som utövas med gevär med kalibern .22 på 50 meters avstånd till en stillastående tavla.

GRENLEDARE

Eugen Rönnqvist

 

eugen.ronnqvist@telia.com

Anna-Stina Lindbo

08-767 20 06

Christopher Letts

Hans Grundell

08-765 73 23

NÄSTA TÄVLING
2023

Välj alternativ ovan för Kallelse


  • WEB - Nu har vi skapat egna sidor för Grenkallelser.

  • FIL - Kallelsen går även attt ladda ner som fil.

TÄVLINGSBESTÄMMELSER

 

  • För att få delta i tävlingen skall ovana skyttar ha deltagit vid minst ett instruktions tillfälle för nybörjare
  • Ignorera att en mygga sätter sig i ansiktet när ni siktar

  • Ta på hörselskydd för att inte irriteras av skottsmällar.

 

  • Korthållsgevär typ Schultz & Larsen tillhandahålls.

Internationell korthållstavla.

  • Två tävlingsserier om vardera fem skott på tre minuter.

  • Poängberäkning:
    Träffbildsskjutning, längsta avståndet mellan två skott där det sämsta skottet i varje serie räknas bort. Poängen i de två serierna läggs samman.

KLASS

STRÄCKA

Gubbar Yngre

50 m liggande UTAN stöd

Gubbar Äldre

50 m liggande UTAN stöd

Gubbar Vetaraner

50 m liggande UTAN stöd

Gubbar Äldre Veteraner

50 m liggande MED stöd

Ladies Yngre

50 m liggande MED stöd

Ladies Äldre

50 m liggande MED stöd

Ladies Veteraner

50 m liggande MED stöd

Ladies Äldre Vetaraner

50 m liggande MED stöd

TRÄNING

 

Träning kommer att vara möjlig på Skjutbanan i Furutorp inför tävlingen.


Se Kallelse för mer information.

MÄSTARE 2022

NAMN

KLASS

mm

Tomas Holmgren

GY

47

Hans Hellström

68

Jouri Belevics

GV

87

Eugen Rönnqvist

GÄV

57

Lotta Wicknertz

LY

58

Maria M Hermansson

43

Yvonne Trotzig

LV

41

Anna-Stina Lindbo

LÄV

38

MESTA MÄSTARNA

1966-2022

MÄSTARE

#


MÄSTARE

#

Hans von Oelreich

15


Anna-Stina LIndbo

18

Hans Grundell

10


Barbro Flodin

7

Eugen Rönnqvist

10


Gerda Woxén

7

Lennart Magnusson

9


Anna Lamm

6

Lars-Erik Dahlstedt

6


Yvonne Trotzig

6
STATISTIK

REKORD

GUBBAR

#


LADIES

#

Åke Romander

12


Viveca Luthander

19

Eugen Rönnqvist

24


Barbro Flodin

20

Nils Holmström

25


Gunnel Sahlström

21

Lennart Magnusson

25


Age Stefenssen

22

Hans v Oelreich

25


Birgitta Köping

22


- Uppdaterad per 2022