Motionspokalen

MOTIONSPOKALEN

GEMENSKAP - MOTION - ENGAGEMEANG

 

I Motionspokalen möts vi på Lidingö i 11 grenar under ett kalenderår, från skridsko på vintern till badminton på hösten. Alla fyllda 35 år, boende eller med anknytning till Lidingö är välkomna att delta - vi har fyra åldersindelade damklasser (ladies) och fyra åldersindelade herrklasser (gubbar). Resultaten i grenarna vägs samman och bäst prestation under året ger pokal, ära och evig berömmelse!

Är du intresserad är du välkommen att vara med. Att vi tävlar i så många olika grenar utspritt över året är en bra sporre för livslångt tränande. Att komma med är lätt: anmäl dig till en gren och meddela grenledaren att du är ny, så ser dom till att du kommer med i rullorna. Första året är gratis. Det går att hoppa på vilken gren som helst under året.

SÄSONGEN 2020 INSTÄLLD


Motionspokalens Styrelse har enhälligt överenskommit att ställa in årets återstående grenar.


SÄSONGEN 2021


Styrelsen har arbetat fram ett antal förslag på hur vi skall kunna återstarta verksamheten. Information om Årsstämma, Årsprogram mm har skickats ut till Medlemmarna 2020-10-24.


Med anledning av den rådande pandemin, kommer Motionspokalens Årsmöte att genomföras per capsulam* lördagen den 28 november.

 

Samtliga medlemmar får senast 7 november all information som ska fastställas på Årsmötet:

Förslag till Styrelse, Valberedning, Revisor och Revisorssuppleant, Fest- och priskommitté. Dessutom avses den ekonomiska redovisningen för 2019 godkännas. 

 

Motioner samt synpunkter på bifogat Årsprogram 2021 skall vara Styrelsen tillhanda senast den 7 november och behandlas om möjligt av Styrelsen, gren- eller huvudledaren.

 

Därefter kommer Årsmötesprotokollet att förklaras godkänt av Styrelsen och delges medlemmarna tillsammans med Årsprogram samt Årsinbjudan.

Årsmötet 2020 kommer därmed förklaras per capsulam* för genomfört.

 


*Ett möte som fattar beslut utanför ett ordinarie möte


Hälsningar

Styrelsen Motionspokalen

Om ni har förslag på förbättringar eller andra synpunketr, vg maila till oss

MÄSTARE 2019

 

GUBBAR YNGRE

Klas Berggren

 

GUBBAR ÄLDRE

Björn Pellbäck

 

GUBBAR VETERANER

Rolf Söderbäck

 

GUBBAR ÄLDRE VETARANER

Eugen Rönnqvist

 

LADIES YNGRE

Annica Sandström

 

LADIES ÄLDRE

Eva Rustner Eklann

 

LADIES VETERANER

Gerda Woxén

 

LADIES ÄLDRE VETERANER

Anna Lamm