Info

Org.nummer

802445 - 0234

 

PG

836276-6

 

Årsavgift (2024)

Aktiv     400 kr

Passiv    100 kr

 

Mail

motionspokalen@hotmail.se

MOTIONSPOKALEN

GEMENSKAP • MOTION • ENGAGEMANG

EST. 1966

 

Föreningens ändamål är att bereda möjlighet för de Lidingöbor som fyllt 35 år att bibehålla och utveckla intresset för motion och fysisk träning. I detta syfte skall föreningen anordna tävlingar i skilda idrottsgrenar under kamratliga former.