Inbjudan

INBJUDAN 2020 - INSTÄLLT

 

ÅRSPROGRAMMET 2020


 • På vår hemsida www.motionspokalen.com finns årsprogrammet tillsammans med mycket annan information.

 • Hänvisa intresserade motionärer till hemsidan. Bästa sättet att rekrytera nya medlemmar är via personliga kontakter.

 • Under 2020 får alla helt nya medlemmar delta gratis !

 • Anmälan görs till motionspokalen@hotmail.se

  Ange namn, adress, telefonnummer, födelseår och e-postadress. 

 


VERKSAMHETEN ÅR 2019


 • Årsmötet avhölls den 30 november 2019 och verksamheten för år 2020 med dagar och platser fastställdes.
 • Ladies och Gubbar har var sin dag i varpa, bordtennis och badminton, i övriga grenar gemensamma tävlingsdagar.
 • Gubbar och Ladies Yngre har åldersindelning, 35-54 år och Gubbar och Ladies Äldre 55-69 år, Gubbar och Ladies Veteraner 70-79 år och Gubbar och Ladies Äldre Veteraner 80 år och äldre.
 • Antal medlemmar uppgår till 107, varav 15 nya gratismedlemmar (110 f å) och 96 (98) har deltagit i någon gren.
 • Antal medlemmar som fullföljt är 46 (53).
 • Totalt antal starter i någon gren har minskat från 628 år 2018 till 568.
 • Antal Gubbar som fullföljde var 30, tre mindre än 2018, bland Ladies var det en minskning från 20 till 16.
 • Samtliga grenar kunde genomföras. Skidmomentet gick på natursnö.
 • Motionspokalen har under året funnits med på Lidingösidan med referat från våra tävlingar.
 • Traditionsenligt deltog Motionspokalen som funktionärer vid Lidingöloppet under två tävlingsdagar, dels vid Skolstafetten, Lidingö Ruset och Lidingö På Gång och vid vätskedepån på stora loppet vid Hustegaholm.

 • Ladies Cup genomfördes för 52:a och Gubbpokalen för 54:e gången.ÅRSAVGIFTEN


 • Årsavgiften är oförändrad sedan 2006 och uppgår till 250 kronor, 100 för passiva medlemmar.

 • Inbetalning skall ske, helst före första start, till Motionspokalen Pg 83 62 76-6.

 • Vi hoppas att Du som varit med en tid, men av någon anledning inte kan tävla ändå kvarstår som passiv medlem.

 


HEMSIDAN


 • All information ska kanaliseras via hemsidan och de som inte har tillgång till internet skall via någon annan medlem "fadder" få tillgång till all information.

 • Sex medlemmar erhåller kallelser och resultat genom brevförsändelser.


E-POST


 

 

------------------

 

STYRELSEN välkomnar er till den 55:e upplagan i trivsam gemenskap.