Inbjudan

 

ÅRSPROGRAMMET 2024


  • Hänvisa intresserade motionärer till hemsidan. Bästa sättet att rekrytera nya medlemmar är via personliga kontakter.

  • Anmälan görs till motionspokalen@hotmail.se

    Ange namn, adress, telefonnummer, födelseår och e-postadress. 

 


VERKSAMHETEN ÅR 2023


  • Se Protokoll, Kallelser, Motioner från Årsmöten.ÅRSAVGIFTEN


  • Årsavgiften 2024 är 400 kr för aktiva medlemmar samt 100 kr för passiva medlemmar.

  • Inbetalning skall ske före första start till Motionspokalen Pg 83 62 76-6.

  • Vi hoppas att Du som varit med en tid, men av någon anledning inte kan tävla ändå kvarstår som passiv medlem.

 


HEMSIDAN


  • All information kanaliseras via hemsidan. De som inte har tillgång till internet skall via någon annan medlem ("fadder") få tillgång till nödvändig information.

E-POST


 

------------------

 

// STYRELSEN