Inbjudan

INBJUDAN 2022

 

ÅRSPROGRAMMET 2022


 • Hänvisa intresserade motionärer till hemsidan. Bästa sättet att rekrytera nya medlemmar är via personliga kontakter.

 • Under 2022 får alla helt nya medlemmar delta gratis !

 • Anmälan görs till motionspokalen@hotmail.se

  Ange namn, adress, telefonnummer, födelseår och e-postadress. 

 


VERKSAMHETEN ÅR 2020-2021


 • Se Protokollen från Årsmötet.ÅRSAVGIFTEN


 • Årsavgiften är oförändrad sedan 2006 och uppgår till 250 kr för aktiva medlemmar samt 100 kr för passiva medlemmar.

 • Inbetalning skall ske, helst före första start, till Motionspokalen Pg 83 62 76-6.

 • Vi hoppas att Du som varit med en tid, men av någon anledning inte kan tävla ändå kvarstår som passiv medlem.

 


HEMSIDAN


 • All information ska kanaliseras via hemsidan och de som inte har tillgång till internet skall via någon annan medlem "fadder" få tillgång till all information.

 • Tre (2021) medlemmar erhåller kallelser och resultat genom brevförsändelser.


E-POST


 

 

------------------

 

STYRELSEN