Inbjudan

INBJUDAN 2023

 

ÅRSPROGRAMMET 2023


  • Hänvisa intresserade motionärer till hemsidan. Bästa sättet att rekrytera nya medlemmar är via personliga kontakter.

  • Anmälan görs till motionspokalen@hotmail.se

    Ange namn, adress, telefonnummer, födelseår och e-postadress. 

 


VERKSAMHETEN ÅR 2022


  • Se Protokollen från Årsmötet.ÅRSAVGIFTEN


  • Årsavgiften är 300 kr för aktiva medlemmar samt 100 kr för passiva medlemmar.

  • Inbetalning skall ske, helst före första start, till Motionspokalen Pg 83 62 76-6.

  • Vi hoppas att Du som varit med en tid, men av någon anledning inte kan tävla ändå kvarstår som passiv medlem.

 


HEMSIDAN


  • All information ska kanaliseras via hemsidan och de som inte har tillgång till internet skall via någon annan medlem "fadder" få tillgång till all information.

  • Tre (2021) medlemmar erhåller kallelser och resultat genom brevförsändelser.


E-POST


 

 

------------------

 

STYRELSEN