Tävlingsbestämmelser

TÄVLINGSBESTÄMMELSER

(Reviderad 2017-12-07)

(Redigerad 2018-08-08)

(Redigerad 2018-12-01)
(Redigerad 2019-12-01)

(Redigerad 2021-11-27)

ALLMÄNNA TÄVLINGSBESTÄMMELSER - 2021-11-27

Specifika tävlingsregler anges på respektive Grensida.

 

 

 • Minimiåldern för deltagande är 35 år

 

 • I Årsprogrammet skall anges Grenledare för respektive gren.

 

 • Grenledaren är ansvarig för gällande regler för respektive gren.

 

 • Som allmän regel gäller att deltagande i olika grenar ska innebära en aktiv insats, man måste starta samt ha en intention att fullfölja grenen för att få en placering

 

 • Den som bryter en tävling efter en aktiv insats placeras sist i grenens resultatlista. Om mer än en brutit, får samtliga den placering som den siste skulle ha fått, om alla hade fullföljt tävlingen. Om sålunda 3 av 15 deltagare brutit, får alla tre platssiffran 15. I orientering sker dock särskiljning efter antal gjorda kontroller inom maxtiden.

 

 • I samtliga resultatlistor ska de deltagare som nått samma resultat erhålla samma platssiffra (i hela tal). Detta gäller även årstävlingen, där deltagare på samma poäng får samma platssiffra.

 

 • I Årstävlingen ingår totala antalet under året anordnade grentävlingar minskat med tre grenar.

 

 • Om föranmälan anges är denna starkt rekommenderad (underlättar för Grenledarna).

 

 • Alternativdagar finns i grenarna simning, bowling, terränglöpning, skytte, varpa och kulstötning.

 

 • Passiva medlemmar som betalat medlemsavgiften kan få deltaga utom tävlan i vissa grenar (skidor, skridsko, simning, terränglöpning, varpa och kula).

 

 • Deltagare som ej betalat medlemsavgiften när höstens grenar börjar strykes från de grenar individen deltagit samt stryks ur totalsammanställningen.

 

 

GRUPPINDELNINGAR / TÄVLINGSKLASSER

 

Åldern räknas för innevarande födelseår.

 

 • Ladies / Gubbar Yngre                 35-54 år

 

 • Ladies / Gubbar Äldre                  55-69 år

 

 • Ladies / Gubbar Veteraner           70-79 år

 

 • Ladies / Gubbar Äldre Veteraner   80+ år