Historia & Priser

'Vad regelbunden motion för den medelålders människan av i dag innebär, behöver knappast ordas om. Genom massmedia, radio och TV, har vi kommit till insikt att vi måste ut och röra på oss antingen till fots, på skidor eller cykel.


Sven Gärderud

Lidingö Tidning 30 dec 1965

VÅR HISTORIA


Sven Gärderud gjorde ett upprop i Lidingö Tidning den 30 dec 1966 där han ville veta intresset för en mångkamp.

Redan den 11 jan kunde Lidingö Tidning meddela att den första grenen i Gubbpokalen skulle äga rum den 30 januari och grenen var skidor.

Två år senare, 1968, kom damerna med genom Ladies Cup, som initierades av Vera Danielsson.

1991 enades föreningen Gubbpokalen och Ladies Cup att kalla sig Motionspokalen.

30 dec 1965

 

Sven Gärderud

Annonserar i Lidingö Tidning

30 jan 1966

 

Gubbpokalen

Första momentet, Skidor

1968

 

Ladies Cup startar

1991

 

Motionspokalen

Ett nytt namnet för arrangemanget

2015

 

Gubbpokalen 50 År

Fest på Lidingö GK

2017

 

Ladies Cup 50 År

Fest på Lidingö GK

2020-2021

 

INSTÄLLT

pga Covid-19 pandemin

VÅRA PRISER OCH DERAS HISTORIA

VIKINGASKEPPET - 1966


Det första vandringspriset.

Ett 35 cm långt Vikingaskepp skänktes av Lidingö

Köpmannaförening 1966 och deras namn finns ingraverat och även ”Gubbpokalen Yngre”.

Priset kom att vandra i den klassen t.o.m. 1994.


Då Gubbar Yngre och Äldre blev en klass 1995 blev Vikingaskeppet vilande och Träningspokalen från 1906 blev istället vandringspris i den yngre klassen.


Vikingaskeppet blev 2018 nytt pris i klassen H-65 (Gubbar Veteraner), vilket graverades in i pokalen.

MEDALJ

Medalj delades ut till samtliga fullföljande.

Motivet fram till 2011 växlade mellan grenarna.

Därefter har motivet varit 'Handslaget'.

Sedan 2022 delas inga medaljer ut.

VANDRINGSPRISER

Namnen på vinnarna ingraveras varje år på vandringspriserna.

Priserna är ständigt vandrande.

Vinnarnas namn kan återfinnas även Motionspokalens hemsida, under fliken Statistik, Mästare.

HERRAR

DAMER

H-35 (Gubbar Yngre 1995-)

TRÄNINGSPOKAL ½ eng. mil


Åke Engqvist skänkte år 1971, den pokal som hans far John Engqvist, tävlande för Westermalms IF vunnit år 1906. Inskriptionen på den ena av pokalens

sköldar har lydelsen:

''Träningspokal ½ eng mil eröfrad af John Enqvist'' (g fattas i namnet).


Priset vandrande i Gubbar Äldre t.o.m. 1994.


När Gubbar Yngre och Gubbar Äldre delades upp fortsatte priset att delas ut i Gubbar Yngre fr.o.m. 1995.

H-50 (Gubbar Äldre 2014-)

Silverfat

Diameter 20 cm

Tillverkat av CG Hallberg


Vandringspris i Gubbar Veteraner 1973 även om klassen startat 1972.


När klassen delades upp i två klasser 1985 fortsatte fatet som pris i Yngre Veteraner t.o.m. 2013.


Veteranklassen blev åter en klass 2014. Då övergick priset till Gubbar Äldre.

D-35 (Ladies Yngre 1968-)

Bägare av silver

Inskrift: ”Ladies Cup ygr

Höjd 27 cm, diam. 18 cm

Tillverkad 1924 hos GAB (Guldsmeds AB).


Skänkt på 1970-talet av Lizzie Bergstedt, som fått bägaren i arv efter sin far, som i sin tur fått den i något idrottssammanhang.

 

Namnen på samtliga vinnare från 1968 finns graverade.  

D-50 (Ladies Äldre 1987-)

Fat av silver

Inskrift:” Ladies Cup Ä gr

Diameter 20 cm

Tillverkad 1934 hos C.G. Hallberg, Stockholm.

Skänkt av Bengt Stefensson.


Vandringspris från 1987 för Ladies Äldre.


Namnen på samtliga vinnare från 1987 finns ingraverade.

Dessförinnan saknade gruppen ett eget, ständigt vandrande pris.

H-65 (Gubbar Veteraner 2018-)

Ett 35 cm långt Vikingaskepp skänktes av Lidingö Köpmannaförening 1966.


Vikingaskeppet blev 2018 nytt pris i klassen Gubbar Veteraner.se även ovan

H-80 (Gubbar Äldre Veteraner 2018-)

Tennpokal

Tillverkad av Ströms Malmö 1929

18 cm hög 14 cm i diameter.

De två första inteckningarna1983 och 1984 till Kurt Gillberg och Willy Andersson är inte för segrar i Gubbpokalen, möjligen för andra prestationer.


1985 delades Gubbar Veteraner upp i två grupper och denna tennpokal blev vandringspris i Gubbar Äldre Veteraner

1985 – 2013.

När Gubbar Veteraner 2014 på nytt blev en klass fortsatte priset i denna klass.


2018 delades klassen på nytt

upp i två klasser och pokalen blev då pris i Gubbar Äldre Veteraner.

D-65 (Ladies Veteraner 2006-)

Skål av silver

Inskrift: ”Ladies Cup Veteran gr”.

Höjd 18 cm, diameter 26,8 cm


Tillverkad 1925 hos GAB (Guldsmeds AB) 

 

Skänkt 2006 av Wiveca Luthander till den då nybildade gruppen Ladies Veteraner.

D-80 (Ladies Äldre Veteraner 2014-)

Bägare av silver

Inskrift: ”Ladies Cup Äldre veteraner gr

Höjd 13,5 cm

Tillverkad 1965 hos GAB (Guldsmeds AB)

Design Gustaf Janson

 

Inköpt av föreningen 2014 till den då nybildade gruppen ”Ladies Äldre Veteraner”.

SPECIALPRISER

2023

Yvonne Trotzig

2019

Michael Broqvist

Årets Skytt - Damer

Silverbägare i schatull

Vandringspriset innehåller 6 små

silverbägare.


Priset skänkt av Carl Tydén.


Årets Ladies Gubbe 1999-

Tennstop

Instiftades 1969 av Ladies Cup och tilldelades Helge Wahlström. Priset kom sedan att delas ut ett antal år till olika gubbar, vilka fick behålla stopet som sitt eget.


Sedan Helge Wahlström gått bort skänktes tennstopet av hans son Lars till Motionspokalen.

Donators önskan var att priset skulle bli evigt vandrande till någon Gubbe som gjort stora eller speciella tjänster för Ladies.


Vid årsfesten 1999 informerades om priset och överlämnades

till Bengt Stefensson som den förste mottagaren.

Priset har sedan dess utdelats till någon ny Gubbe varje år.

2018

40 år Lars-Eric Dahlstedt

35 år Lennart Centerlind

Hedersutmärkelse

Delas ut till de som varit med i 25, 30, 35, 40, 45, 50 år


Sponsras av Lidingö HembygdsföreningORIENTERARGUBBE 1973-1982

Träskulptur av konstnären B Råsten.


Skänkt av Dick Sjöberg 1973


Vandringspris i H-35 (Gubbar Yngre)


Erövrades 1982 för alltid av

Lars-Eric Dahlstedt