Styrelse & Organisation

STYRELSE & ORGANISATION

 

Föreningen utser ordförande och huvudledare jämte två eller tre ledare för Ladies Cup och två eller tre ledare för Gubbpokalen som bildar föreningens styrelse. Inom styrelsen utses kassör. Ordförande skall vara sammankallande.

STYRELSEN

Lars-Erik Dahlstedt

Ordförande (1998)

Huvudledare (2014)

 

Invald 1998

Eva Rustner

Sekreterare (2015)

 

Invald 2014

Daniel Hanngren

Statistik / Web / Mail (2010)

 

Invald 2010

Anna-Karin Dahlstedt

Kassör (2007)

 

Invald 2007

Owe Gustavsson

Styrelsledamot (2021)

Invald 2021

Lena Larsson

Styrelseledamot (2017)

 

Invald 2017

VALBEREDNING

Eva Rustner

Sammankallande

 

Invald 2020

Annica Sandström

Ledamot

 

Invald 2010

Eva Forsbom

Ledamot

 

Invald 2021

REVISORER

Lennart Centerlind

Revisor

 

Invald 2014

Peter Wendler

Revisorsuppleant

 

Invald 1999

PRISKOMMITÈE

Inger Mårtensson

Sammankallande

 

Invald 2011

Johan Zethrin

Ledamot

 

Invald 2003

Erik Lundström

Ledamot

 

Invald 2006

FESTKOMMITTÉE

Lena Larsson

Sammankallande

 

2015

WEB / MAIL

Daniel Hanngren

Web / Mail

 

2010

Michael Broquist

Web / Mail

 

2019