Styrelse & Organisation

STYRELSE & ORGANISATION 2024

 

Föreningen utser ordförande och huvudledare jämte två eller tre ledare för Ladies Cup och två eller tre ledare för Gubbpokalen som bildar föreningens styrelse. Inom styrelsen utses kassör. Ordförande skall vara sammankallande.

STYRELSEN

Ove Gustavsson

Ordförande (2022)

 

Invald 2021

Lena Larsson

Kassör 2024

Styrelseledamot (2017)


Invald 2017

Lars Lindström

Styrelseledamot (2024)


Invald 2024

Annica Sandström

Huvudgrenledare (2022)

 

Invald 2022

Eva Forsbom

Sekreterare (2021)

 

Invald 2021

Daniel Hanngren

Statistik / Web / Mail (2010)

 

Invald 2010

Lars-Erik Dahlstedt

Styrelsledamot (1998)

Invald 1998

VALBEREDNING

Mats Frykhammar

Sammankallande

 

Invald 2022

Tor von Sydow

Ledamot

 

Invald 2024

REVISORER

Johan Zethrin

Revisor

 

Invald 2021

Anna-Karin Dahlstedt

Revisorsuppleant

 

Invald 2024

PRISKOMMITÈE

Johan Zethrin

Ledamot

 

Invald 2003

Tor von Sydow

Ledamot

 

Invald 2024

FESTKOMMITTÉE

Lena Larsson

Sammankallande

 

2015

WEB / MAIL

Daniel Hanngren

Web / Mail

 

2010

Michael Broquist

Web / Mail

 

2019