Styrelse & Organisation

STYRELSE & ORGANISATION 2023

 

Föreningen utser ordförande och huvudledare jämte två eller tre ledare för Ladies Cup och två eller tre ledare för Gubbpokalen som bildar föreningens styrelse. Inom styrelsen utses kassör. Ordförande skall vara sammankallande.

STYRELSEN

Ove Gustavsson

Ordförande (2022)

 

Invald 2021

Anna-Karin Dahlstedt

Kassör (2007)

 

Invald 2007

Lena Larsson

Styrelseledamot (2017)

 

Invald 2017

Annica Sandström

Huvudgrenledare (2022)

 

Invald 2022

Eva Forsbom

Sekreterare (2021)

 

Invald 2021

Daniel Hanngren

Statistik / Web / Mail (2010)

 

Invald 2010

Lars-Erik Dahlstedt

Styrelsledamot (1998)

Invald 1998

VALBEREDNING

Mats Frykhammar

Sammankallande

 

Invald 2022

Lars Lindström

Ledamot

 

Invald 2022

Eva Forsbom

Ledamot

 

Invald 2021

REVISORER

Johan Zethrin

Revisor

 

Invald 2021

Peter Wendler

Revisorsuppleant

 

Invald 1999

PRISKOMMITÈE

Johan Zethrin

Ledamot

 

Invald 2003

Erik Lundström

Ledamot

 

Invald 2006

FESTKOMMITTÉE

Lena Larsson

Sammankallande

 

2015

WEB / MAIL

Daniel Hanngren

Web / Mail

 

2010

Michael Broquist

Web / Mail

 

2019