Styrelse & Organisation

STYRELSE & ORGANISATION

 

Föreningen utser ordförande och huvudledare jämte två eller tre ledare för Ladies Cup och två eller tre ledare för Gubbpokalen som bildar föreningens styrelse. Inom styrelsen utses kassör. Ordförande skall vara sammankallande.

STYRELSEN

Lars-Erik Dahlstedt

Ordförande (1998)

Huvudledare (2014)

 

Invald 1998

Eva Rustner

Sekreterare (2015)

 

Invald 2014

Daniel Hanngren

Statistik / Web / Mail (2010)

 

Invald 2010

Anna-Karin Dahlstedt

Kassör (2007)

 

Invald 2007

Eva Lindblad-Holst

Styrelsledamot (2017)

 

Invald 2017

Lena Larsson

Styrelseledamot (2017)

 

Invald 2017

VALBEREDNING

Eva Lindblad-Holst

Sammankallande

 

Invald 2017

Annica Sandström

Ledamot

 

Invald 2010

Ove Gustavsson

Ledamot

 

Invald 2018

REVISORER

Lennart Centerlind

Revisor

 

Invald 2014

Peter Wendler

Revisorsuppleant

 

Invald 1999

PRISKOMMITÈE

Inger Mårtensson

Sammankallande

 

Invald 2011

Johan Zethrin

Ledamot

 

Invald 2003

Erik Lundström

Ledamot

 

Invald 2006

FESTKOMMITTÉE

Lena Larsson

Sammankallande

 

2015

WEB / MAIL

Daniel Hanngren

Web / Mail

 

2010

Michael Broquist

Web / Mail

 

2019