Kallelse_SKR

KALLELSE 2020

TID & PLATS


Östermalms IP


Ons 22 jan


Första start 18.45

ANMÄLAN


Föranmälan obligatorisk för placering i ordinarie heat.


Lars Lindström     lars.lindstrom123@gmail.com

                             070-491 42 80


Johan Zethrin      0739-39 38 28

STARTLISTA


Meddelas på Grensidan senast dagen före tävling.


Samtliga anmälda till och med söndag före Tävlingsdagen kommer med i startlistan.


Efteranmälan innebär placering i lämpligt heat, alternativt i avslutande uppsamtlingsheat.


ORDNINGSREGLER


Obs! I år är det ungdomstävling på ÖIP mellan 18:00-19:00. Vår tävling startar i direkt anslutning till den.


Det innebär INGEN uppvärmning på rundbanan innan.


Uppvärmning sker ENDAST på Bandyplan på mitten.


Det innebär också extra varsamhet och uppsikt för snabbskrinnare som är på Tävlingsbanan.


Observera att samtliga i respektive startgrupp skall samlas vid startområdet och i god tid vara beredd för start.

SÄKERHET


Hjälm rekommenderas, i synnerhet för de äldre klasserna samt för osäkra åkare, för att förebygga huvudskador.


När tävlingen har startat är det förbjudet att träna eller värma upp på Tävlingsbanorna.


Uppvärmning kan då ske på den innersta banan, dvs innanför de två tävlingsbanorna, samt på Bandyplanen.